Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Honey bee Come buzzing me I ain't seen you for so long I need to feel you I mean to reel you Like the one described to me in song Out in the woods Tall pine tree woods She gave sweet loving to me Her woodland grace Her soft embrace My face in shadow Honey bee Won't you come see me in the morning? Won't you come see me late at night? For it ain't right, no it just ain't right You're meant to turn away from the light Night, all my lights are on I need a little one on one This useless, helpless feeling A young man should be blessed with love There's just flesh and fire below This drunken, senseless reeling Hands on my face Some silk and lace Sweet perfume kisses For me Wherever you burn I have returned You lucky lady Honey bee I have to leave you in the morning You always wanted to be free Stay with me Sweet lucky lady Don't ever leave me Honey bee Awake in cold places Cool ice and icy faces Some dead and some living Most of them doing something in between My lady in waiting Must have turned to hating me Some bitter awakening this has been The next time she calls I'm gonna let her in And if she leaves me in the morning At least we both have been relieved Now stay with me Stay with me Sweet lucky lady Don't you ever leave me Honey beeMadrugada Honey Bee

Επαφές

του Nickie Zimov ενας νεαρός εξαιρετικά αισθησιακός καλλιτέχνης.

του Nickie Zimov ενας νεαρός εξαιρετικά αισθησιακός καλλιτέχνης.

Δημοφιλείς αναρτήσεις